ДЗИ

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 година

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com