Седмица на детската книга

По повод кампанията „Походът на книгите”  от 08.04.2024 г. до 12.04.2024 г. в  СУ „Елин Пелин” се проведе съвместна инициатива между учениците от Іа, ІIа, ІIIа , ІII б , ІV а , ІX а и XІ а клас и техните класни ръководители съответно г-жа Д. Василева, г-жа Н. Йорданова, г-жа Д. Ябанджиева, г-жа Ст. Димитрова, г-жа Н. Кирязова, г-жа Д. Цанкова и г-жа П. Христова, както и с активното съдействие на г-жа Ант. Владева и г-н Кр. Димитров.  

Поход 24
« на 30 »

Водени от любовта си към приказките учениците от ІV а , ІXа и XІ а клас четоха на по-малките ученици свои любими приказки,  за да ги насърчат с примера си да четат книги.

Третокласниците от ІIIа клас също показаха какво могат на децата от Подготвителна група. Голям интерес предизвика драматизацията на приказката „Задави се Мецана” от Ран Босилек  в изпълнение на Бате Ицо.

Срещата с детската писателка Събина Георгиева бе наситен с много емоции и се превърна в малък празник на детската книга.

В творческото ателие “Създаваме своя свят” децата, под ръководството на своите учители рисуваха своя приказен свят, който изложиха в класните стаи.

С интерактивен спектакъл “За буквите” учениците от 1. клас на СУ “Елин Пелин” отбелязаха, че вече са грамотни. Смях, игри, песни и танци, четене и езикови задачи, много забавления изпълниха този незабравим и празничен ден. Писателката Събина Георгиева подари на първокласниците своята книга “Перото на Сами” с персонално пожелание и автограф. Насърчи ги да вярват в себе си и да следват мечтите си. Децата изживяха прекрасен ден!

Кампанията завърши с изявата “Четящи диванчета” на учениците от ІIа клас и тяхната класна ръководителка г-жа Н. Йорданова и връчване на грамота на всеки клас, участвал в Седмица на детската книга

1 март – Ден на самодееца и любителското художествено творчество и 3 март, Национален празник на Република България

На 1 март отбелязваме Деня на самодееца и любителското художествено творчество. На този ден празнуват хората, които отдават време и сили и упорито работят за запазване на българските традиции, култура и дух.

На 3 март отбелязваме Националният празник на нашата родина България

Читалище “П. Р. Славейков 1928” – Варна отбеляза тези празнични дни с тържествен концерт, в който учасваха и ученици от нашето училище

Учениците от 9 клас с худ. ръководител госпожа Галя Желева откриха концерта с танца “Копаница”
Момчетата от 9 клас с худ. ръководител госпожа Галя Желева изпълниха танца “Чапраз”

Международния ден за безопасен интернет

На 6 февруари 2024 г. в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна отбелязахме Международния ден за безопасен интернет. Учениците от осми и девети клас с г-жа Кателиева гледаха видеоматериали, публикувани на сайта https://www.safenet.bg/, свързани с опасностите в интернет пространството и киберсигурността. Следваха дискусии на тема: „Как да разпознаем онлайн тормоза, как да разкрием фалшивия профил и рисковете в чата“. С изведените конкретни изводи и препоръки младите хора показаха, че осъзнават значимостта на темата.
Г-жа Ябанджиева представи на учениците от 3а клас презентация по темата за опасностите в мрежата. Те се запознаха с осемте правила за безопасност в интернет. Изработихме табло с информация по темата.

Продължете да четете Международния ден за безопасен интернет

З А П О В Е Д НА РЗИ ВАРНА

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

З А П О В Е Д

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-14/23.01.2024 г.

– РЗИ ВАРНА

На основание чл. 63а, ал. 1 ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, поради увеличената заболяемост от остри
респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на Област Варна, достигнала за периода
22.01.2024 г. – 26.01.2024 г. епидемични стойности от 243,89% 00 , решение от 29.01.2024 г. на
Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия и след
съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на Област Варна,
НАРЕЖДАМ:

II. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Варна за период
от 31.01.2024 г. до 05.02.2024 г., включително, като следва:

  1. Преустановяване на присъствен учебен процес от 31.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици от 31.01.2024 г. до 05.02.2024 г., включително на територията на област Варна.

ПРОФ. Д-Р ЦОНКО ПАУНОВ, ДМ
ДИРЕКТОР НА РЗИ ВАРНА