Последни новини и събития

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Елин Пелин ” гр. Варна, ул.”Тодор Влайков” №18, тел. 613 156, тел. 613 129, тел./факс 613 142     На основание чл. 147 ал. 1 от ППЗНП и във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на образователни ... Read More »

График за трета поправителна сесия

Със заповед РД – 07 – 109 / 24.09.2014 г. на Директора на СОУ „Елин Пелин“ са определени графиците за провеждане на изпитите.  Г Р А Ф И К За провеждане на изпити за ученици подали заявления за трета поправителна сесия. Дата,/ час Кабинет Учебен предмет 26.09./13.30   Физическо възпитание и спорт 01.10./13.00 201 ЗИП – български език и литература 01.10./13.00 ... Read More »

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates