Празнично шествие 24 май 2015 год.

Свързването на датата 24-ти май с Деня на славянската писменост и българската култура произлиза от това, че след 1916 г., когато в България е установен Григорианския календар като държавен, граждански календар, денят на Св. св. Кирил и Методий, отбелязван от Българската православна църква на датата 11 май по църковния литургичен календар, се пада на 24 май по държавния и така ... Read More »

ПОХВАЛА за ученици от СОУ „Елин Пелин“

На основание чл. 147 ал. 1 т. 8 от ППЗНП  и във връзка с Решение на ПС Протокол № 13 от 13.05.2015 г. ИЗКАЗВАМ  ПОХВАЛА За активно участие в градския клуб  „Философия” – Варна и издаването на списание „Нашата философия” на следните ученици: Бедрие Орхан Хюсеин – ученичка от Xа клас Александра Миленова Димитрова – ученичка от Xа клас Пламена ... Read More »

Спаси живота на децата

Трета глобална международна седмица за пътна безопасност „Спаси живота на децата” Традиционно учениците от СОУ „Елин Пелин” се включиха в Третата  глобална седмица по безопасност на движението на тема „Спаси живота на децата”, която се проведе от 4 до 10 май 2015 г. Учениците изготвиха табла със снимков материал и информация по темата. В обявения конкурс за рисунка, работиха по ... Read More »

Концерт 25 април 2015 год.

Снимки от концерта „Пролетна палитра“ на ученици от СОУ „Елин Пелин“, състоял се в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ гр. Варна на 25 април 2015 год. Read More »

Прием в I клас за учебната 2015-2016 година

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници. За учебната 2015- 2016 година СОУ „Елин Пелин“ обявява прием на следните паралелки: Ia клас с разширено изучаване на хореография Iб клас с изучаване на предприемачество Iв клас с разширено изучаване на Физическо възпитание и спорт баскетбол Приемен ден за родителите – всеки вторник от 12.00 до 18.00 часа в дирекцията на училището. Read More »

Пролетна палитра

Тържествен концерт на СОУ „Елин Пелин“ – годишна продукция на IV и XII клас. Read More »

Първо място от Орфеево изворче

Училищният танцов състав към СОУ „Елин Пелин” взе участие в ХV-ти юбилеен  Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, който се проведе от 20 март до 23 март в гр.Калофер. Организатор на конкурса е Националният младежки фолклорен съюз /НМФС/ – България с председател Николай Гурбанов. От 2014 г. НМФС „Орфеево изворче”- неправителствена организация на учители по музика – фолклористи от цялата ... Read More »

Да почистим за Великден

„ДЕЦАТА  И  ПРИРОДАТА” Проблемите, свързани с опазването на околната среда, заемат важно място в учебно-възпитателния процес в СОУ „Елин Пелин”. Педагогическата колегия полага усилия да изгради екологична култура, съзнание и поведение, да стимулира индивидуалните нагласи и способности на учениците, да формира гражданска отговорност за състоянието на околната среда и потребност от активна дейност за нейното разумно използване и опазване. Първите ... Read More »

Протест с танци

Големите градове в страната на18 март 2015 год. едновременно бяха огласени от изпълненията на възпитаниците на профилираните училища по изкуствата. Концертите са своеобразна форма на протест срещу подготвяните реформи в средното образование. Според учители и ученици с подготвяните законодателни промени профилираните класове по фолклор и хореография могат да бъдат закрити. Read More »

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com