Uncategorised

График за трета поправителна сесия

Със заповед РД – 07 – 109 / 24.09.2014 г. на Директора на СОУ „Елин Пелин“ са определени графиците за провеждане на изпитите.  Г Р А Ф И К За провеждане на изпити за ученици подали заявления за трета поправителна сесия. Дата,/ час Кабинет Учебен предмет 26.09./13.30   Физическо възпитание и спорт 01.10./13.00 201 ЗИП – български език и литература 01.10./13.00 ... Read More »

Отдаване под наем на многофункционална спортна зала

На основание чл. 147 ал. 1 от ППЗНП и във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на образователни и учебни дейности с ученици ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:  многофункционална спортна зала на СОУ „Елин Пелин“ Повече тук: Read More »

Трета поправителна сесия

Училищното ръководство на СОУ „Елин Пелин“ уведомява родители и ученици, че е получено разрешение от доц. Румяна Коларова, министър на образованието и науката в срок до 10.10.2014 год. да бъде проведена трета поправителна сесия за учебната 2013-2014 година. Разрешението се отнася само за ученици, получили слаби оценки на поправителните изпити на НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТА от задължителната или ... Read More »

Откриване на новата учебна 2014-15 година.

Тържество по случай откриването на новата учебна година се състоя и в двора на училище „Елин Пелин“ гр. Варна.  С приветствие към всички ученици, учители и родители се обърна директорът на училището Господинка Костадинова.  Ученици от хореографски паралелки по традиция изпълниха народен танц. Read More »

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com