Author Archives: iziris

Съобщение

По нареждане на Община Варна и РЗИ Варна от 25 октомври всички ученици от 1 до 12 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Децата от ПГ учат присъствено. От ръководството Read More »

Важно!

Писмо на РИО – Варна относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната годината. Изтегли от тук Read More »

Край на обучение в ОРЕС

Уважаеми родители и ученици, Със Заповед № РД 01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици. От Ръководството на СУ „Елин Пелин“ – Варна Read More »

График обучение в ОРЕС

От 05.05.2021 до 07.05.2021 – 6, 7, 8, 10 и 11 клас От 10.05.2021 до 14.05.2021 – 7, 8 и 10 и клас От 17.05.2021 до 28.05.2021 – 5 и 9 клас График обучение в ОРЕС през м. май 2021 г. Read More »

За учениците:

Остава в сила заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г. След изтичане на заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия. За учениците от шести до дванадесети клас остава в сила заповедта на министъра на МОН № РД-09-619 ... Read More »

График за присъствения учебен процес

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на Министерството на здравеопазването обучението на учениците да се осъществява по следния график, считано от 09.03.2021 г. до 17.03.2021 г. : 6 , 9 и 12 клас – учениците учат присъствено в училище; Децата от ПГ и учениците 1- 4 клас – учат присъствено в училище;5а, 7а 7б 8а, 10а, 11а и ... Read More »

9 февруари – Ден за безопасен интернет

На 9 февруари 2021 година светът отбеляза Деня за безопасен интернет с мотото „Заедно за по-добър интернет“. И тази година учениците от СУ „Елин Пелин“  със своите реподаватели  отбелязаха  Деня за безопасен интернет с различни дейности с цел повишаване на  осведомеността за по-сигурен, по-добър интернет и за безопасно и отговорно използване на информационните технологии. Г-жа Даниела Ябанджиева подготви и представи пред ... Read More »

График за възстановяване на присъствения учебен процес

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на Министерството на здравеопазването присъственият учебен процес от 16 февруари е : Децата от ПГ – имат занимания присъствено в училище;1- 4 клас – учениците учат присъствено в училище; 7 , 8 и 12 клас – учениците учат присъствено в училище; 5 и 10 клас – от 16 февруари учениците учат присъствено ... Read More »

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД – 01 – 52 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването учениците започват учебни занятия при спазването на следния график: – от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас – от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас ... Read More »

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com