ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

ЗА ПЕРОДА:   2.12. – 8.12.2021 г.

  • присъствено обучение за: 5 „а“, 7 „а“, 8 „а“, 12 „а“;
  • обучение в електронна среда: 6 „а“, 9 „а“, 10 „а“ , 11 „а“;

ЗА ПЕРОДА:   9.12. – 15.12.2021 г.

  • присъствено обучение за:  6 „а“, 9 „а“, 10 „а“, 11 „а“;
  • обучение в електронна среда: 5 „а“, 7 „а“, 8 „а“, 12 „а“;