ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

ЗА ПЕРОДА:   2.12. – 8.12.2021 г.

  • присъствено обучение за: 5 “а”, 7 “а”, 8 “а”, 12 “а”;
  • обучение в електронна среда: 6 “а”, 9 “а”, 10 “а” , 11 “а”;

ЗА ПЕРОДА:   9.12. – 15.12.2021 г.

  • присъствено обучение за:  6 “а”, 9 “а”, 10 “а”, 11 “а”;
  • обучение в електронна среда: 5 “а”, 7 “а”, 8 “а”, 12 “а”;