Важно!

Писмо на РИО – Варна относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната годината.

Изтегли от тук