Край на обучение в ОРЕС

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № РД 01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици.

От Ръководството на СУ “Елин Пелин” – Варна