За учениците:

Остава в сила заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г.

След изтичане на заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия.

За учениците от шести до дванадесети клас остава в сила заповедта на министъра на МОН № РД-09-619 от 12.03.2021 г.