Важно съобщение

На основание заповед № РД09-3457/25.11.2020 г. на министъра на образованието и науката в периода от 30.11.2020 г. обучението на учениците да се осъществява от разстояние в електронна среда.