Важно съобщение

Във връзка с епидемиологичната обстановка, съгласно заповед на Началника на РУО- Варна РД-06-1528/19.11.2020 г. Електронното обучение от разстояние за учениците от VI до XII клас продължава до 30-ноември-2020 година /включително/.Учениците от I до V клас ще се обучават присъствено.От ръководството на СУ “Елин Пелин”

От ръководството на СУ “Елин Пелин”

https://www.facebook.com/su.elinpelin.varna/posts/3491574650921720