НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

“Деца четат на деца”-
съвместна инициатива
на СУ “Елин Пелин”
и ДГ “Палечко”

Учениците от V “a” клас при СУ “Елин Пелин” и децата от
ДГ “Палечко” четоха любими приказки от Братя Грим