STE(A)M урок „Преподаване и учене на английски език чрез танца“,

В съответствие с изпълнение на Плана за дейностите на Регионален методически съвет към Регионално управление на образованието – Варна и във връзка с професионалното ориентиране на учениците, за популяризиране на професия танцьор на 17.05.2019 г. в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна се проведе STE(A)M урок „Преподаване и учене на английски език чрез танца“, който съчетава обучението по английски език и хореография.

Гости на урока бяха: г-жа Венцеслава Генова – началник на РУО Варна; г-жа Розета Заркова – старши експерт в РУО Варна; г-н Величко Тодоров – старши експерт в РУО Варна. Присъстваха и ученици от варненски училища.

Второкласниците се преобразиха на десет малки индианчета и под съпровода на популярна английска песен изиграха своя танц. Третокласниците представиха броилка на английски език. Учениците от четвърти клас поздравиха присъстващите с песента „Хей дете танцувай с мен“ – на английски и на български език. Вокална група „Моряче“ се включи в урока с любими детски английски песни. Динамичните ирландски танци завладяха публиката. Учениците от пети и шести клас в ритъма на рапа показаха за тях какво е любимото училище.

Най-въздействаща част от урока бяха жизнерадостните български танци „По Гергьовден“ и „Шопски танц“.

Така STE(A)M показа как чрез танца може да се преподава и да се учи забавно английски език и доказа, че с песни и танци по-лесно се усвоява английски език.

КЛИКНИ
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ОТ СЪБИТИЕТО