„С България в сърцето по света“

В съответствие с изпълнение на Плана за дейностите на Регионален методически съвет към Регионално управление на образованието – Варна и във връзка с професионалното ориентиране на учениците, за популяризиране на професия танцьор на 23.04.2019 г. в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна се проведе STE(A)M урок „С България в сърцето по света“, който съчетава обучението по английски език и хореография.


Учениците представиха презентация на английски език за Деня на Земята; пяха и танцуваха в ритъма на популярни английски песни, показаха жизнерадостния пролетен танц „По Гергьовден“ и динамичните и завладяващи ирландски танци. Така доказаха, че с песни и танци по-лесно се усвоява английски език