ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

ПОКАНА

 

По чл.7 ал.2 т.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата

 

За заседание на членовете на обществения съвет при СУ ..ЕЛИН ПЕЛИН“‘ ВАРНА“

Уважаеми господин/ госпожо,

 

На 28.02.2018 г. от 17.30 ч. в гр. Варна. ул. Т. Влайков № 18. в сградата на СУ ..Елин  Пелин“. ет.2. дирекция ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Изпълнение на бюджета на училището за 2017 година.
  2. Обсъждане на предложените от учителите учебници за първи клас за учебната 2018/ 2019 година
  3. Обсъждане на училищния план за сигурност
  4. Обсъждане на проекто – бюджет 2018 г
  5. Съгласуване на предложение за училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

About iziris

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com