ПАМЕТ

Абитуриентите от Випуск 2013/2017 година засадиха дърво в двора на училището!

Техният пример беше последван и от учениците от 7 а клас, завършващи през тази година своето основно образование!

darwo 7a kl 2017
« на 17 »