ХVІІ Национален детски музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче“

Учениците от СУ „Елин Пелин” участваха в ХVІІ Национален детски музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от НМФС „Орфеево изворче“ и Община Стара Загора. Над 1400 изпълнители от цялата страна се включиха в конкурса. Националният детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“е  най-големият и утвърден във времето и през тази година е включен в програмата на Министерството на културата за закрила на деца с изявени дарби. За поредна година той даде сцена за изява на деца таланти в областта на фолклорното изкуство. Деца и младежи от цяла България се събераха, за да засвидетелстват за пореден път таланта и обичта си към българския фолклор. Конкурсът се проведе на 5 сцени пред 5 отделни журита.
Orfeewo izwor4e 2017
« на 6 »

Училищният танцов състав с ръководител Тодор Тодоров завоюва Първо място с диплом и златна лира.

 Детският танцов състав с ръководител Галя Желева завоюва второ място с диплом и сребърна лира.