Родителска среща за учениците от V до XII клас

На 23.02.2017 г. от 18:30 ч. ще се проведе Родителска среща за учениците от V до XII клас.