Възобновяват се учебните занятия

На 11.01.2017 г. /сряда/ се възобновяват учебните занятия на територията на СУ „Елин Пелин“. Температурата в класните стаи е 16°С -17°С. Учебните часове за периода от 11.01.2017 г. /сряда/ до 13.01.2017 г. /петък/ ще бъдат с времетраене от 35‘. Начало на първи час – 8:20 часа. 

От Дирекцията на

СУ „Елин Пелин“