Фолклорна вечер „Разкажи ми приказка бабо!“

В изпълнение на училищната политика за издигане качеството на образованието по български език и литература учениците от III а клас с класен ръководител С. Петрова с голямо старание подготвиха фолклорна вечер „Разкажи ми приказка бабо!“, посветена на творчеството на Елин Пелин.


С драматизациите „Сливи за смет“, „Богатият Мравей“, „Големи лъжи“ малките артисти ни пренесоха в чудния приказен свят на певеца на българското село.