Покана

Ръководството на СУ „Елин Пелин“ – гр. Варна кани избраните представители на родителите

на Учредително събрание за сформиране на Обществен съвет  към училището.

място : СУ „Елин Пелин“ – гр. Варна, стая 201

начало: 17:30 часа

дата: 24.11.2016 г.