Да почистим за Великден

„ДЕЦАТА  И  ПРИРОДАТА”

Проблемите, свързани с опазването на околната среда, заемат важно място в учебно-възпитателния процес в СОУ „Елин Пелин”. Педагогическата колегия полага усилия да изгради екологична култура, съзнание и поведение, да стимулира индивидуалните нагласи и способности на учениците, да формира гражданска отговорност за състоянието на околната среда и потребност от активна дейност за нейното разумно използване и опазване. Първите стъпки на екологичното възпитание и основите на екологичната култура се поставят в училище.

На 27 март учениците в училището с ентусиазъм се включиха в Кампанията „Да почистим за Великден”. Реализираха редица инициативи. Почистиха училищния двор и цветните лехи. Залесяването също е важно за нас. То ни напомня за важността на природата и опазването на околната среда. Учениците от І а, ІІ а, ІІІ а и ІV а клас посадиха свое дръвче в двора и така изградиха малък екологичен кът като послание към всички: да обичат природата и да я пазят. У учениците се формира позитивно отношение към природата за създаване на един по-красив и толерантен свят.

« на 2 »