ТВОЯТ ЧАС

[divider]

 Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване м


отивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Вход към електронна платформа

От 01.11.2016 г. Средно училище „Елин Пелин“ стартира своята работа по 

Проектът „Твоят час“

фаза 1

Ръководител
1 Анелия Асенова Манолова
Варна – моят град[Best_Wordpress_Gallery id=“83″ gal_title=“manolowa“]
31.10.2016 – 14.05.2017
2 Диана Цанкова Митева
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“73″ gal_title=“цанкова 5 клас“]
31.10.2016 – 31.05.2017
3 Диана Цанкова Митева
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“74″ gal_title=“цанкова 7 клас“]
31.10.2016 – 31.05.2017
4 Евгения Георгиева Петрова
Млад изследовател[Best_Wordpress_Gallery id=“61″ gal_title=“ewgeniq georgiewa“]
31.10.2016 – 23.03.2017
5 Живка Петрова Добрева
Компютърна анимация за начинаещи[Best_Wordpress_Gallery id=“65″ gal_title=“dobreva“]
31.10.2016 – 28.05.2017
6 Красимира Георгиева Шишманова
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“67″ gal_title=“шишманова“]
31.10.2016 – 17.06.2017
7 Кремена Генчева Йорданова
школа „Креатив“[Best_Wordpress_Gallery id=“78″ gal_title=“школа Креатив“]
31.10.2016 – 18.05.2017
8 Кремена Генчева Йорданова
ателие „Цветове“[Best_Wordpress_Gallery id=“79″ gal_title=“ателие Цветове“]
31.10.2016 – 18.05.2017
9 Маргарита Андреева Младенова
По следите на миналото[Best_Wordpress_Gallery id=“62″ gal_title=“mladenova“]
31.10.2016 – 23.04.2017
10 Миролюбка Ненова Цонева
Български език[Best_Wordpress_Gallery id=“84″ gal_title=“nikolova“]
31.10.2016 – 23.06.2017
11 Надежда Георгиева Кирязова
Български език[Best_Wordpress_Gallery id=“80″ gal_title=“Кирязова“]
31.10.2016 – 17.06.2017
12 Недялка Русева Йорданова
Природата и забележителностите в моя роден край[Best_Wordpress_Gallery id=“60″ gal_title=“nely jordanova“]
31.10.2016 – 14.05.2017
13 Радослав Йовев Иванов
Танцова школа „Танцът“[Best_Wordpress_Gallery id=“69″ gal_title=“ivanov“]
31.10.2016 – 21.02.2017
14 Румяна Чернева Николова
Български език[Best_Wordpress_Gallery id=“68″ gal_title=“nikolova“]
31.10.2016 – 25.06.2017
15 Светлана Анастасова Костадинова
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“71″ gal_title=“костадинова 2 Б кл“]
31.10.2016 – 13.05.2017
16 Светлана Владимировна Колева
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“70″ gal_title=“apreleva“]
31.10.2016 – 16.06.2017
17 Светлана Владимировна Колева
математика[Best_Wordpress_Gallery id=“72″ gal_title=“апрелева“]
31.10.2016 – 16.06.2017
18 Флора Торкон Торосян-Нигохозова
Компютърна графика[Best_Wordpress_Gallery id=“86″ gal_title=“nigohozowa“]
31.10.2016 – 10.06.2017

ГАЛЕРИЯ

[Best_Wordpress_Gallery id=“66″ gal_title=“mladenowa“]