ТВОЯТ ЧАС

[divider]

 Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване м


отивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Вход към електронна платформа

От 01.11.2016 г. Средно училище “Елин Пелин” стартира своята работа по 

Проектът “Твоят час”

фаза 1

Ръководител
1 Анелия Асенова Манолова
Варна – моят град
« на 7 »
31.10.2016 – 14.05.2017
2 Диана Цанкова Митева
математика
цанкова 5 клас
« на 4 »
31.10.2016 – 31.05.2017
3 Диана Цанкова Митева
математика
цанкова 7 клас
« на 3 »
31.10.2016 – 31.05.2017
4 Евгения Георгиева Петрова
Млад изследовател
ewgeniq georgiewa
« на 5 »
31.10.2016 – 23.03.2017
5 Живка Петрова Добрева
Компютърна анимация за начинаещи
dobreva
« на 4 »
31.10.2016 – 28.05.2017
6 Красимира Георгиева Шишманова
математика
шишманова
« на 7 »
31.10.2016 – 17.06.2017
7 Кремена Генчева Йорданова
школа “Креатив”
школа Креатив
« на 3 »
31.10.2016 – 18.05.2017
8 Кремена Генчева Йорданова
ателие “Цветове”
ателие Цветове
« на 3 »
31.10.2016 – 18.05.2017
9 Маргарита Андреева Младенова
По следите на миналото
mladenova
« на 5 »
31.10.2016 – 23.04.2017
10 Миролюбка Ненова Цонева
Български език
nikolova
« на 4 »
31.10.2016 – 23.06.2017
11 Надежда Георгиева Кирязова
Български език
Кирязова
« на 5 »
31.10.2016 – 17.06.2017
12 Недялка Русева Йорданова
Природата и забележителностите в моя роден край
nely jordanova
« на 4 »
31.10.2016 – 14.05.2017
13 Радослав Йовев Иванов
Танцова школа “Танцът”
ivanov
« на 4 »
31.10.2016 – 21.02.2017
14 Румяна Чернева Николова
Български език
nikolova
« на 4 »
31.10.2016 – 25.06.2017
15 Светлана Анастасова Костадинова
математика
костадинова 2 Б кл
« на 4 »
31.10.2016 – 13.05.2017
16 Светлана Владимировна Колева
математика
Апрелева 9 клас
« на 3 »
31.10.2016 – 16.06.2017
17 Светлана Владимировна Колева
математика
Апрелева 8 клас
« на 3 »
31.10.2016 – 16.06.2017
18 Флора Торкон Торосян-Нигохозова
Компютърна графика
31.10.2016 – 10.06.2017

ГАЛЕРИЯ

twoq 4as