ТВОЯТ ЧАС

 

[divider]

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. 

Вход към електронна платформа

Ръководител
1 Петя Георгиева Христова

“Да овладеем българския език”
« на 5 »

 

16.10.2017 – 15.06.2018
2 Диана Цанкова Митева

„Заедно можем повече“

16.10.2017 – 15.06.2018

Заедно можем повече
16.10.2017 – 15.06.2018
3 Диана Цанкова Митева

“Мога да решавам задачи”
« на 10 »

16.10.2017 – 15.06.2018
4 Велка Павлова Сивилева

“Българският език е лесен със стихове и песен”
Българският език е лесен
« на 12 »

 

16.10.2017 – 15.06.2018
5 Живка Петрова Добрева

“Компютърна анимация”

16.10.2017 – 10.02.2018
6 Светлана Владимировна Колева

“Математиката – лесна и интересна”
« на 15 »

 

16.10.2017 – 15.06.2018
7 Красимир Каменов Димитров

Вокална група „Моряче”
Моряче

16.10.2017 – 30.05.2018
8 Йорданка Желязкова Димитрова

“Весела палитра”

31.10.2016 – 18.05.2017
9 Светлана Анастасова Костадинова

“Родна реч омайна, я разкрий ми свойта тайна”
« на 12 »

 

16.10.2017 – 30.05.2018
10 Миролюбка Ненова Цонева

“Четенето е най-доброто учене”

 

16.10.2017 – 29.06.2018
11 Надежда Георгиева Кирязова

“Четем, пишем и говорим правилно на български език”

16.10.2017 – 30.05.2018
12 Недялка Русева Йорданова

“Будни очички – морски звездички”

16.10.2017 -30.05.2018
13 Теодор Любенов Никифоров

Спортна секция „Първи и във волейбола“

16.10.2017 -15.06.2018