Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование на първия учебен срок на учебната 2018/2019 година

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование на първия учебен срок на учебната 2018/2019 година

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи: