Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

/качена на 19.09.2022 г./

отвори

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

/качена на 09.02.2022 г./

изтегли от тук

 

ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

Правилата са изготвени въз основа на ПМС 328 от 21.12.2017 година
ДВ бр. 10/28.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи:

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com