Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година

/качена на 14.02.2019 г./

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ПРАВИЛА ЗА
ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

Правилата са изготвени въз основа на ПМС 328 от 21.12.2017 година
ДВ бр. 10/28.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи:

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com