Други

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТА ТА ПРИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  2. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТЪПА В УЧИЛИЩЕ

  3. СПОРТЕН КАЛЕНДАР

  4. Мерки за повишаване качеството на образованието

  5. Програма за превнция на ранното напускане на училище

  6. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

  7. Етичен кодекс на СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  8. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates