Учебници

Списъци

с утвърдените учебници по класове

за учебната 2017/2018 г.

Всички учебници  и учебни помагала на  в електронен вариант ще намерите от:

на издателство „Просвета“ тук ,

на издателства „Анибус“ и „Булвест 2000“ от тук .

на издателство „Бит и Техника“ от тук ,

на издателство „Педагог 6“ от тук ,

първи клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Буквар, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
3. Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
4. Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова „Просвета Плюс“ ЕООД
5. Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Математика, В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
8. Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
9. Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
10. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
11. Музика, Калоферова и колектив

 

„Просвета Плюс“ ЕООД
12. Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
13. Технологии и предприемачество, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД
14. Албум по технологии и предприемачество за I клас, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД

втори клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
2. Читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
5. Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
6. Английски език “Hello”, Ем. Колева, Н. Георгиева „Просвета Плюс“ ЕООД  
7. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
8. Математика, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
9. Учебна тетрадка по математика № 1, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
10. Учебна тетрадка по математика № 2, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
11. Околен свят, Е. Василева и др.  
12. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
13. Музика, Г. Калоферова и др.

 

 
14. Изобразително изкуство, П. Цанев и др.

 

„Просвета Плюс“ ЕООД  
15. Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  
16. приложение – албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „„Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  

трети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
2. Читанка, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
5. Учебна тетрадка за развитие на речта, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
6. Учебна тетрадка по четене, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
7. Английски език “Hello”, Ем. Колева и Н. Георгиева „Булвест 2000“ ООД  
8. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Ем. Колева и Н. Георгиева „Булвест 2000“ ООД  
9. Математика, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
10. Учебна тетрадка по математика част 1, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
11. Учебна тетрадка по математика част 2, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
12. Човекът и обществото, Р. Кушева и Р. Пенин „Булвест 2000“ ООД  
13. Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Кушева и Р. Пенин „Булвест 2000“ ООД  
14. Човекът и природата, М. Максимов и А. Епитропова „Булвест 2000“ ООД  
15. Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и А. Епитропова „Булвест 2000“ ООД  
16. Музика, Г. Гайтанджиев и др. „Булвест 2000“ ООД  
17. Изобразително изкуство, Др. Немцов и др. „Булвест 2000“ ООД  
18. Домашен бит и техника, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  
19. приложение – албум по домашен бит и техника, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

четвърти  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
2. Читанка, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
5. Учебна тетрадка за развитие на речта, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
6. Учебна тетрадка по четене, Т. Борисова и др. „Булвест 2000“ ООД  
7. Английски език  “Hello”, Е. Колева, Н. Георгиева „Булвест 2000“ ООД  
8. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Е. Колева и Н. Георгиева „Булвест 2000“ ООД  
9. Математика, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
10. Учебна тетрадка по математика част 1, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
11. Учебна тетрадка по математика част 2, М. Богданова и др. „Булвест 2000“ ООД  
12. Човекът и обществото, Р. Кушева и Р. Пенин „Булвест 2000“ ООД  
13. Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Кушева и Р. Пенин „Булвест 2000“ ООД  
14. Човекът и природата, М. Максимов и А.Епитропова „Булвест 2000“ ООД  
15. Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и А.Епитропова „Булвест 2000“ ООД  
16. Музика, Г. Гайтанджиев и др. „Булвест 2000“ ООД  
17. Изобразително изкуство, Др. Немцов и др. „Булвест 2000“ ООД  
18. Домашен бит и техника, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  
19. приложение по домашен бит и техника, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

пети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език М.Христова-Плашилска и др.  ИК “Анубис” ООД  
2. Литература  К.Протохристова ИК “Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Д. Петкова и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т.Витанов и др. ИК “Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета-София“ АД  
6. История и цивилизации, Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД  
7. География и икономика,  доц. д-р Л. Цанкова и др. „Просвета-Плюс “ АД  
8. Човекът и природата, М. Кабасанова и колектив „Просвета АзБуки“ ЕООД  
9. Музика, В. Сотирова и др. „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

шести клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, М. Георгиева и др. ИК „Анубис” ООД  
2. Литература, К. Протохристова и др. „ИК „Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т. Витанов и колектив „ИК „Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета – София” АД  
6. История и цивилизации, П. Павлов и колектив „Просвета-София”АД  
7. География и икономика, С. Дерменджиева и др. „Просвета-София” АД  
8. Човекът и природата, М. Градинарова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  
9. Музика,  В. Сотирова и Здр. Матеева „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

седми клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, проф. К. Димчев и др. „Булвест 2000“ ООД  
2. Литература, проф. К. Протохристова и др. ИК“Анубис“ ООД  
3. Английски език “Hello”, Д. Петкова и Ем. Колева „Просвета-София“АД  
4. Математика, Здр. Паскалева и др. ЕТ „Архимед-Пламен Паскалев”  
5. История и цивилизация,  М. Димова и др. „АзБуки-Просвета“ ЕООД  
6. География и икономика, доц. А. Попов и др. ИК“Анубис“ ООД  
7. Биология и здравно образование, П. Ангелов и др. „Просвета-София“АД  
8. Химия и опазване на околната среда, Г. Близнаков и др. „Просвета-София“АД  
9. Физика и астрономия, М.Максимов и др. „Просвета-София“АД  
10. Музика,  В. Сотирова и Здр. Матеева „Просвета-София“АД  
11. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК“Анубис“ ООД  
12. Технологии, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

осми клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език Просвета Аз Буки М. Васева, Т. Велева
2 Литература Булвест 2000 В. Герджикова, Ил. Кръстева
3 Математика Просвета-София К. Банков, Т. Стоева
4 История и цивилизация Просвета-1945 Борислав Гаврилов, К. Славчева
5 География и икономика Просвета-1945 Ст. Дерменджиева, П. Събева
6 Биология и здравно образование
7 Физика и астрономия Педагог 6 Ев. Бенова, Здр. Димова
8 Химия и ООС Педагог 6 М. Павлова, М. Кирова
9 Информационни

технологии

Просвета-София Ел. Стефанова, М. Николова
10 Английски език – Hello Просвета-София Д. Петкова, Цв. Таралова
11 Изобразително изкуство Анубис Б. Дамянов, О. Занков
12 Музика Булвест 2000 Ел. Вълчанова, Д. Данова
13 Технологии и предпремачество Просвета-1945 В. Неделчева, Ат. Паскалев
14 Информатика Просвета-София Св. Бойчева, Н. Николова
15 Философия Педагог 6 Г. Герчева, Р. Димитрова

десети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език и Литература Анубис

Кръгозор

Т. Бояджиев, Вл. Атанасов
2 Математика -1 равнище Юкл. Архимед Здравка и Георги Паскалеви
3 История и цивилизация Просвета Р. Марков
4 География и икономика Просвета след 2008г./ в зелено/ Н. Димов
5 Биология и здравно образование ЗП Анубис М. Шишиньова
6 Физика и астрономия 9кл. продължава и Юкл. Педагог 6 Педагог 6 Н. Балабанов
7 Химия и ООС Юкл. Педагог 6 М. Павлова и др.
8 Етика и право Анубис Ив. Колев
9 Английски език Headway – продължава
10 Немски език Schritte 2
11 Информационни технологии Нова звезда Ив. Иванов

дванадесети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език Литература Анубис

Кръгозор

Т. Бояджиев, Вл. Атанасов
2 Христоматия Просвета Нина Пелева
3 Математика -1 равнище Архимед Паскалеви
4 История и цивилизация – 11 кл. Просвета В. Гюзелев
5 Свят и личност Просвета Майа Грекова
6 Английски език Headway
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates