Учебници

Списъци

с утвърдените учебници по класове

за учебната 2019/2020 г.

Електронно четими учебници от страницата на МОН

Всички учебници  и учебни помагала на  в електронен вариант ще намерите от:

на издателство „Просвета“ тук ,

на издателства „Анибус“ и „Булвест 2000“ от тук .

на издателство „Бит и Техника“ от тук ,

на издателство „Педагог 6“ от тук ,

първи клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Буквар, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
3. Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
4. Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова „Просвета Плюс“ ЕООД
5. Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Математика, В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
8. Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
9. Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
10. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
11. Музика, Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
12. Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
13. Технологии и предприемачество, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД
14. Албум по технологии и предприемачество за I клас, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД

втори клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
2. Читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
5. Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
6. Английски език “Hello”, Ем. Колева, Н. Георгиева „Просвета Плюс“ ЕООД  
7. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
8. Математика, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
9. Учебна тетрадка по математика № 1, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
10. Учебна тетрадка по математика № 2, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
11. Околен свят, Е. Василева и др.  
12. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
13. Музика, Г. Калоферова и др.  
14. Изобразително изкуство, П. Цанев и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
15. Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  
16. приложение – албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „„Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  

трети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО, АВТОР
1.
Български език
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
2.
Читанка
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
3.
Уч. тетрадка по български език № 1
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
4.
Уч. тетрадка по български език № 2,
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
5.
Уч.тетрадка към читанката
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
6.
Английски език „Young Explorers”
Oxford Nina Lander
7.
Уч. тетрадка по английски език
Oxford Nina Lander
8.
Математика
„Просвета плюс” ЕООД, В.Ангелова
9.
Уч. тетрадка по математика № 1
„Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
10.
Уч. тетрадка по математика № 2
Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
11.
Компютърно моделиране
„Просвета плюс” ЕООД, Ант.Миланова
12.
Човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
13.
Уч. тетрадка по човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
14.
Човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
15.
Уч. тетрадка по човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
16.
Музика
Просвета плюс” ЕООД, Г.Калоферова
17.
Изобразително изкуство
„Просвета плюс” ЕООД,
П.Цанев
18.
Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов
19.
Албум по Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов

четвърти  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК, АВТОР
ИЗДАТЕЛСТВО
Е
Български език, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
2.
Читанка, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
3.
Учебна тетрадка по български език № 1, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
4.
Учебна тетрадка по български език № 2, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
5.
Учебна тетрадка за развитие на речта, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
6.
Учебна тетрадка по четене, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
7.
Английски език “Hello”
Oxford
8.
Учебна тетрадка по английски език
Oxford
9.
Математика, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
10.
Учебна тетрадка по математика част 1, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
11.
Учебна тетрадка по математика част 2. Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
12.
Компютърно моделиране, Д.Дурева
Просвета София” АД
13.
Учебна тетрадка по компютърно моделиране. Д.Дурсва
Просвета София” АД
14.
Човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
15.
Учебна тетрадка по човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
16.
Човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
17.
Учебна тетрадка по човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
18.
Музика, Г.Калоферова
Просвета плюс” ЕООД
19.
Изобразително изкуство, П.Цанев
Просвета плюс” ЕООД
20.
Домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс“ ЕООД
21.
Албум приложение по домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс” ЕООД


пети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език М.Христова-Плашилска и др.  ИК “Анубис” ООД  
2. Литература  К.Протохристова ИК “Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Д. Петкова и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т.Витанов и др. ИК “Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета-София“ АД  
6. История и цивилизации, Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД  
7. География и икономика,  доц. д-р Л. Цанкова и др. „Просвета-Плюс “ АД  
8. Човекът и природата, М. Кабасанова и колектив „Просвета АзБуки“ ЕООД  
9. Музика, В. Сотирова и др. „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

шести клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, М. Георгиева и др. ИК „Анубис” ООД  
2. Литература, К. Протохристова и др. „ИК „Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т. Витанов и колектив „ИК „Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета – София” АД  
6. История и цивилизации, П. Павлов и колектив „Просвета-София”АД  
7. География и икономика, С. Дерменджиева и др. „Просвета-София” АД  
8. Човекът и природата, М. Градинарова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  
9. Музика,  В. Сотирова и Здр. Матеева „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

седми клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1.
Български език
ИК“Анубис“ ООД. М.Георгиева
2.
Литература
ИК“Анубис“ ООД, П.Протохристова
3.
Английски език “Hello”
„Просвета-София“АД, Д. Петкова
4.
Математика
“ Просвета-София“ АД, П.Николова
5.
История и цивилизация
„Булвест 2000“ ООД, Г.Якимов
6.
География и икономика
„Просвета-София“АД, Ст.Дермендиева
7.
Биология и здравно образование
„Булвест 2000“ ООД, Вл.Овчаров
8.
Химия и опазване на околната среда
„Педагог-6”, М.Павлова
9.
Физика и астрономия.
„Педагог-6”, Ев.Бейова
10.
Музика
„Просвета-София“АД, В. Сотирова
11.
Изобразително изкуство
ИК“Анубис“ ООД, О.Занков
12.
Технологии и нредприемачество
„Бит и техника“ ООД, Т. Николова

осми клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език
Просвета Аз Буки
М. Васева, Т. Велева
2
Литература
Булвест 2000
В. Герджикова, Ил. Кръстева
3
Математика
 Архимед
 Здр. Паскакалев
4
История и цивилизация
Просвета-1945
Б. Гаврилов, К. Славчева
5
География и икономика
Просвета-1945
Ст. Дерменджиева, П. Събева
6
Биология и здравно образование
Булвест- 2000
Вл. Овчаров, О. Димитров
7
Физика и астрономия
Педагог 6
Ев. Бенова, Здр. Димова
8
Химия и ООС
Педагог 6
М. Павлова, М. Кирова
9
Информационни  технологии
Просвета-София
Ел. Стефанова, М. Николова
10
Английски език – Teen Zone A1
Просвета-София
11
Изобразително изкуство
Анубис
Б. Дамянов, О. Занков
12
Музика
Просвета-София
13
Технологии и предпремачество
Просвета-1945
В. Неделчева, Ат. Паскалев
14
Философия
Педагог 6
Г. Герчева, Р. Димитрова

девети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език „Булвест 2000” ООД Б.Пенчев, В.Герджикова
2 Литература „Просвета-София” В.Михайлова, Й.Тошева
3 Математика „Архимед” Г.Паскалев, М.Алашка
4 История и цивилизация „Просвета-София” М.Груев, Б.Стоянов
5 География и икономика „Просвега-София” Ст.Дерменджиева, П.Събева
6 Биология и здравно образование „Булвест 2000” ООД Вл.Овчаров
7 Физика и астрономия „Педагог 6” Ев.Бенова, Н.Велчев
8 Химия и ООС „Педагог 6” М.Павлова, М.Кирилова
9 Философия „Педагог 6” Г.Герчева, Р.Димитрова
10 Музика „Просвета-София” С.Г еоргиева
11 Английски език – For real „Просвета-София” М.Хобс, Юлия Стар
12 Немски език – Teen Zone Д. Цветкова, Цв.Таралова
13 Информатика – 8 клас Просвета-София Св. Бойчева, Н. Николова
14 Информационни технологии Домино Ив.Иванов
15 Изобразително изкуство „Просвета-София” Д.Димитров

десети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език и Литература Анубис

Кръгозор

Т. Бояджиев, Вл. Атанасов
2 Математика -1 равнище

10 кл.

Архимед Здравка и Георги Паскалеви
3 История и цивилизация Просвета  Р. Марков
4 География и икономика Просвета след 2008г./ в зелено/  Н. Димов
5 Биология и здравно образование ЗП Анубис  М. Шишиньова
6 Физика и астрономия 9кл. продължава и  10 кл. Педагог 6 Педагог 6  Н. Балабанов
7 Химия и ООС Юкл. Педагог 6  М. Павлова и др.
8 Етика и право Анубис  Ив. Колев
9 Английски език Headway – продължава
10 Немски език Schritte Niveau A1/1  Heuber
11 Информационни технологии Нова звезда Ив. Иванов

единадесети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
Български език и Литература Анубис

Кръгозор

Т. Бояджиев, Вл. Атанасов
Математика -1 равнище ЗП Архимед Паскалеви
История и цивилизация – 11кл. „Просвета-

София”

В. Гюзелев
Геог рафия и икономика – 10 кл. Просвета след 2008 /в зелено/ И. Димов
Физика и астрономия – 10 кл. Педагог 6 И. Балабанов
Философия Анубис И. Колев
Английски език Headway

дванадесети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
Български език Литература Анубис

Кръгозор

Т. Бояджиев, Вл. Атанасов

Р. Йовева, Д. Добрев

Христоматия Дамян Яков Дамян Яков
Математика –

1 равнище

Архимед Паскалеви
История и цивилизация – 11 кл. Просвета В. Гюзелев
Свят и личност 11росвета Майа Грекова
Английски език Headway
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com