Прием

Прием в подготвителни групи

за 2019 – 2020 година

            За учебната 2019 / 2020 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в подготвителни групи се осъществява:
 • Една група 5 годишни, полудневна организация на учебния ден  –  до 23 деца;
 • Една група 6 годишни, полудневна организация на учебния ден  –  до 23 деца

 Прием I клас за 2019 – 2020 година

списък на приетите на първо класиране първокласноци  в СУ „Елин Пелин“ –

изтегли

   1. БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
    За учебната 2019 / 2020 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в първи клас се осъществява в три паралелки:
    – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и хореография — до 22 ученици.
    – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и английски език — до 22 ученици.
 1. Нови правила за прием в първи клас                                                   

  1. Правила за прием и нормативна уредба

  2. Прием в първи клас – община ВАРНА

 2. График за дейностите за прием в първи клас за учебната 2019- 2020 година  –  изтегли 
 3. Критерии за прием в първи клас на  за учебната 2019- 2020  година  – изтегли
 4. Райони на училищата към правила за електронен прием за първи клас
 5. Необходими документи за прием:
 • Заявлвние от родителя/настойника за записване в първи клас – изтегли образец
 • Копие на удостоверението за задължително предучилишно образование през учебната 2018 – 2019  година
 • Оригинал на удостоверението за задължително предучилишно обазование през учебната 2018 – 2019  година се представя при записване
 • Копие от акта за раждане на детето
 • Медицински документ за паралелка с ИП хореография
 • Лична карта на родителя/настойника (показва се длъжностното лице).

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪОБРАЗНО ГРАФИКА НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ АКТИВИРАНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 ГОДИНА

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Карта  – райониране

  Прием  за  V  клас  за  2019 – 2020  година

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
За учебната 2019 / 2020 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в пети клас се осъществява в две паралелки на полудневна организация на учебния ден по 26 ученици — общо 52 ученици:
– Една паралелка полудневна организация на учебния ден с избираема подготовка по и хореография — до 26 ученици.
– Една паралелка с полудневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и математика — до 26 ученици.

Прием след VII  клас за 2019 -2020 година

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 – Една  професионална паралелка с професия „Танцьор“ и специалност от професията — „Български народни танци“  — до 26 ученици

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com