Home / Прием

Прием

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 относно график за дейностите по прием на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018-2019 година

 Прием I клас за 2018 -2019 година

 1. БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
  За учебната 2018 / 2019 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в първи клас се осъществява в две паралелки:
  – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и хореография — до 22 ученици.
  – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и английски език — до 22 ученици.
 2. Нови правила за прием в първи клас                                                                       
  Съобщение – Приемът в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2018/2019 година
 3. Система от правила за електронен прием в първи клас на територията на община Варна за учебната 2018- 2019  година  –  изтегли
 4. Райони на училищата към правила за електронен прием за първи клас
 5. Необходими документи за прием:
 • Заявлвние от родителя/настойника за записване в първи клас – изтегли образец от DOX
 • Копие на удостоверението за задължително предучилишно обазование през учебната 2016 – 2017  година
 • Оригинал на удостоверението за задължително предучилишно обазование през учебната 2016 – 2017  година се представя при записване
 • Копие от акта за раждане на детето
 • Медицински документ за паралелка с ИП хореография
 • Лична карта на родителя/настойника (показва се длъжностното лице).

 

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Карта  – райониране

 

  Прием  след  V  клас  за  2017 – 2018  година

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
За учебната 2017 / 2018 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в пети клас се осъществява в две паралелки на полудневна организация на учебния ден по 26 ученици — общо 52
ученици:
– Една паралелка полудневна организация на учебния ден с избираема подготовка по и хореография — до 26 ученици.
– Една паралелка с полудневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и математика — до 26 ученици.

Прием след VII и  VIII клас за 2017 -2018 година

Приемът се извършва по документи!

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates