• Национална седмица на четенето 11 - 15.12.2017 г,

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

  • Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 година

Работно и приемно време, консултации

Раб. време нa ръководството и персонала на училището

Приемното време на класните ръководители

График за консултации на преподавателите

 

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com