Home / Обществен съвет

Обществен съвет

Покана за учредително събрание

Заповед на Директора за поименния състав на Обществения съвет на училището

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

Първо работно заседание на Обществения съвет

Покана

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates