• Патронен празник 1.ХII.2017

Неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

01.11.2018 г.-04.11.2018 г. вкл.   есенна

22.12.2018 I. — 02.01.2019 г. вкл.    коледна

05.02.2019 г.  –  между срочна

30.03.2019 г.до 07.04.2019 г .  вкл.пролетна за I – XI клас

05.04.2019 г . до 07.04.2019 г .  вкл. пролетна за  XII клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за CПK

17.06.2019 г. –  НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НBO по математика

21.06.2019 г. – НBO по чужд език (по желание па ученика)

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – за I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com