Карта на сайта

 • Елин Пелин
  • История
  • Правилник
  • Портфолио
  • Стратегия за развитие и програмна система за предучилищно образование
  • Обществен съвет
  • Галерия
   • Учебната 2014-2015
   • Учебната 2015-2016 год.
   • Учебната 2016-2017 год.
   • Учебната 2017-2018 год.
   • Учебната 2018-2019 год.
  • Контакти
 • Родители
  • ВАКАНЦИИ и Неучебни дни
  • Работно и приемно време
  • Седмично разписание
  • Дневен режим и организация на учебния ден
  • Целодневна организация на обучението
  • Контролни и класна
  • Учебни програми и планове
  • Учебници
 • Танцов ансамбъл
  • Награди
  • Награди 2016/2017 г.
  • Награди 2017/2018 г.
  • Награди 2018/2019
 • Прием
 • Документи
  • Информация относно Документи от Приложение №4
  • Стипендии
  • ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
  • ГОДИШЕН ПЛАН
 • Служебни файлове
 • Обяви
 • Изпити
  • Самостоятелна форма на обучение
  • ДЗИ
  • НВО
  • НВО Дигитални компетентности 10 клас – тестове, задачи и критерии за проверка
 • ПРОЕКТИ
  • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ занимания по интереси
   • Извънкласни дейности 2018/2019
   • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2019/2020
   • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2020/2021
  • ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
   • ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2019/2020
   • ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2020/2021
  • „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
  • ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
   • ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН 2019/2020
   • Образование за утрешния ден 2020/2021
 • БДП
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com