Дневен режим и организация на учебния ден

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА ПРИСЪСТВЕНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

РАЗПИСАНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 
 
I и II  клас   III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII  клас
             
1 час   08:20      –   08:55   1 час   08:10      –   08:50
2 час   09:05      –   09:40   2 час   09:00      –   09:40
ГОЛЯМО  МЕЖДУЧАСИЕ
  09:40      –     10:05
3 час   10:05      –   10:40   3 час   10:05      –   10:45
4 час   10:50      –   11:25   4 час   10:55      –   11:35
5 час   11:35      –   12:10   5 час   11:45      –   12:25
6 час   12:20      –   12:55   6 час   12:35      –   13:15
7 час       7 час   13:25      –   14:05

 

Вашият коментар