ДЗИ

« на 32 »

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022 – 2023 година

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com