ДЗИ

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020 – 2021 година

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com