ДЗИ

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com