Home / Глава VI. Награди на учениците

Глава VI. Награди на учениците

Чл. 45(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище):

а)   похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, определена със заповед на директора;

б)  похвална грамота;

в)   материална награда, определена от УН за учениците завършващи гимназиален етап;

г)   награда за изяви и постижения на ученици от профил хореография в гимназиален етап (от спонсорства и дарения).

(2) Педагогическият съвет присъжда наградите по предложение на класния ръководител. Административното ръководство и Училищното настоятелство.

 

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates