Home / Глава X. Преходни и заключителни разпоредби

Глава X. Преходни и заключителни разпоредби

1.              Правилникът да дейността на училището се обсъжда всяка година за неговото усъвършенстване и актуализиране, съобразно нормативната уредба.

2.                Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ПС и с него се запознават всички учители, ученици, родители и служители в училището срещу подпис.

3.                Всички учители, служители и ученици на СУ “Елин Пелин”са задължават да спазват разпоредбите в правилника за дейността на училището.

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates