„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 2019-2020

със Заповед № РД – 07 – 231/ 18.11.2019  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят следните групи
за учебната 2019/2020 година

  1. „Чуден свят“ – с деца от подготвителна група 6 годишни – 6 деца, ръководител: Надя Кирязова
  1. „Златното ключе“ – с деца от подготвителна група 5 годишни – 6 деца, ръководител: Росица Стоянова

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 2020-2021

със Заповед № РД – 07 – 188/ 03.11.2020  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят следните групи
за учебната 2020/2021 година

  1. „Вълшебният свят на думите“ – с деца от подготвителна група 5 и 6 годишни – 6 деца, ръководител: Валя Стоянова

ВХОД В СИСТЕМАТА

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com